Gigamic jeu de société

Gigamic adds

Društvene igre Gigamic, usavršite svoju igru sa našom online pomoći

Katamino

Katamino je misaona igra sa 2D I 3D izazovom I progresivnom teškoćom, a nudi i mogućnost taktičkog dvoboja između dva igrača.