Katamino

André & Johnathan Perriolat

Prezentacija

Katamino je sastavljen od 12 različitih geometrijskih likova. Svaki od njih pokriva pet polja na ploči in naziva se Pentamino.

V igri Katamino izraz PENTA upotrebljava se za grupu Pentamina koji u cjelini pokrivaju prostor predviđen za igru, a određen drvenim klizačem.

Izazovi

Izazov riješite sastavljanjem PENTE pomoću likova, koje nađete u tablici u pravilima.

Penta A-3 du livret

Postavite klizač na ploču između brojeva 3 in 4.

Plateau avec la réglette placer entre le 3 et le 4. Zoom sur la réglette placer entre le 3 et le 4. Zoom sur la réglette placer entre le 3 et le 4.

Zatim uzmite prve 3 Pentamine nacrtane u tablici - u liniji A, do kolone 3.

Piece en forme de y séléctionner. Piece en forme de t séléctionner. Piece en forme de l séléctionner.

Sastavite PENTU 3.

Plateau avec le penta A 3 résolu.

Kad je PENTA završena nastavite sa slijedećom.

Penta A-4 du livret.

Pomaknite klizač za jedno polje, između broja 4 in 5.

Plateau avec la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5.

Trojici likova iz prethodnog izazova dodajte Pentamino, koji je nacrtan u tablici - koloni 4 linije A.

Pièces qui était déjà séléctionnées précedemment. Nouvelle pièce a ajouter pour le PENTA 4.

Sastavite PENTU 4.

Plateau avec le penta A 4 résolu.

Nastavite s rješavanjem PENTA izazova, tako da svaki put dodate Pentamino nacrtan u sljedećoj koloni tablice, te pomičete klizač za jedno mjesto na desno, sve dok ne završite PENTE 8 v liniji A.

Tout les Pentas A du livret.

Više izazova

Postavite klizač na ploču između brojeva 4 in 5.

Plateau avec la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5.

Pokušajte riješiti što više PENTA sa bilo kojim likovima.

Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.
Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.

Pomicanjem klizača prema višim brojevima postepeno povećavate težinu.

Solution possible pour réaliser un PENTA 5 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 6 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.

Strateški način za 2 igrača

Upotrijebite mrežu nacrtanu na zadnjoj stranici pravila. Postavite 12 Pentamina pored mreže.

Grille en dos du livret

Prvi igrač odabere bilo koji Pentamino in položi ga bilo gdje na mrežu. Lik mora biti položen ravno i mora u potpunosti ležati unutar mreže.

Grille en dos du livret

Zatim drugi igrač odabere bilo koji Pentamino i postavi ga u mrežu.

Grille en dos du livret

Pobjednik je zadnji igrač koji u potpunosti uspije položiti jednog od Pentamina u mrežu.

Grille en dos du livret
Pièce T Pièce L Pièce U Pièce S Pièce I Pièce VW